Düzce koç beton inşaat Şirketi olarak her çalışmamızda çevreyi koruma ve daha da yaşanılır hale getirme konusunda kendini sorumlu hissetmektedir. Yönetim ve çalışma politikalarımız çalışanımızı, alt yüklenicilerimizi ve tedarikçilerimizi çevre konusunda ve olası çevre kirliliği tehlikelerine karşı gereken hassasiyeti göstermeye özendirecek şekilde düzenlenmiştir. Düzce Koç Beton Şirketi olarak çevreye olumsuz etkisi muhtemelen daha az olan sistem ve malzemeleri istihdam etmekteyiz. Biz zararlı ürünleri faydalı ürünler ile ikame ederek çevresel stratejileri garanti ediyoruz. Tüm projelerimiz ekonomik gelişmeler doğrultusunda çevre korumaya dair yayınlanmış kanun hükümlerine uygundur.